Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: naz


Cevapları Tanım bulmaca
   
3nazKendini Beğendirmek Amacıyla Yapılan Davranış
3nazCilve, işve
3naz“... Elmas” (Aktris)
3nazİşve, cilve.
3nazCilve
3nazKendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve, eda
3nazİsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış
3nazşımarıklık
3nazKendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve
3nazkendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve
3nazbir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme
3nazyalvarma, rica
3nazBir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık

naz [sıfat] - Nedir?

  1. Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve, eda.
  2. İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış.
  3. Şımarıklık.naz - Eş Anlamlısı  :