Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: şive

Cevapları Tanım bulmaca
   
4şiveSöleyiş özelliğişive [sıfat] - Nedir?

  1. Söyleyiş özelliği, ağız
    • "(Bunu Arapça değil, peltek bir Kafkas şivesiyle, Türkçe söyledi.)" (R. H. Karay)
  2. [eskimiş] Naz, eda.şive - Eş Anlamlısı  :