Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Var


Cevapları Tanım bulmaca
   
4idea4
4ülkü2
4daha2
4anka3
4uğur2
4ibda6
4eski1
4kaim2
   
5allah0
5görgü1
5bilir0
5aylık0
5bulgu0
5keder2
5içkin2
5fakat1
5sıcak0
5kâşif0
5keşif0
5sanrı0
5tablo4
5türüm1
5bayrı0
5bayri4
5tanrı0
5likra2
   
6mevcut0
6çıkmak0
6bezgin3
6içerik2
6durmak0
6hiçlik0
6varlık0
6mevhum1
6budizm0
6tekvin1
6bezmek0
6gerçek3
6mutlak2
6gidici0
   
7edimsel1
7süveyda1
7hayalet2
7hayrola0
7iyimser2
7ısınmak0
7ön oluş0
7görüntü0
7troplar1
7gerekli1
7sevimli1
7sıkıntı0
7varoluş0
   
8özdenlik0
8mukadder1
8mevcudat1
8kelalaka2
8eksilmek0
8doğuştan0
8yaratmak0
8mündemiç1
8tekevvün1
8düşüncel0
8kötümser1
8fantasma0
   
9dış dünya0
9manihaizm2
9gizil güç0
9kalıcılık0
9neolojizm4
   
10yapmıyormu0
10sanrılamak0
10bağlılaşık0
10gölge olay0
10mevcudiyet0
10gelgelelim0
10dış piyasa0
10don gömlek0
10uğursuzluk0
   
11var gücüyle0
11kavranılmaz0
11canla başla0
11gerçekçilik0
11bulundurmak0
11tekbencilik0
   
12ölümlü dünya0
12mevcut olmak0
12amma velakin0
12bağıntılılık0
   
13varlık bilimi0
13şeker pancarı0
13tanrı vergisi0
   
14var kuvvetiyle0
   
15doğal ayıklanma0
15gölge olaycılık0
   
16bireyselleştirme0
   
17üretim ilişkileri0
   
19kendiliğinden üreme0
   
20karşıdakiniinandırır0
   
36az el aş kotarır , çok el iş kotarır0