Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Var

Cevapları Tanım bulmaca
   
3yok1
   
4idea10
4eski1
4anka3
4akin7
4kaim2
4ibda6
   
5sanrı0
5sıcak0
5likra2
5keder2
5bilir0
5allah0
5keşif0
5aylık0
5bayri4
5kâşif0
5tanrı0
5görgü1
5bayrı0
5türüm1
5vücut1
5bulgu0
5içkin2
   
6durmak0
6mevhum1
6oduncu2
6bezmek0
6budizm0
6gidici0
6mutlak2
6mevcut0
6gerçek4
6tekvin1
6bezgin3
6yatmak0
6varlık0
   
7edimsel1
7ısınmak0
7hayalet6
7gerekli1
7troplar1
7varoluş0
7hayrola1
7ön oluş0
7iyimser2
   
8mevcudat1
8mukadder1
8kelalaka2
8özdenlik0
8fantasma0
8düşüncel0
8yaratmak0
8tekevvün1
8mündemiç1
8kötümser1
8doğuştan0
8eksilmek0
   
9ve devamı0
9neolojizm4
9varsaymak0
9dış dünya0
9kalıcılık0
9manihaizm2
9gizil güç0
9yanılsama0
9yaratılış0
   
10buzultoyun3
10sanrılamak0
10mevcudiyet3
10yokumsamak0
10yapmıyormu0
10dış piyasa0
10bağlılaşık0
10gelgelelim0
10don gömlek0
10gölge olay0
   
11kavranılmaz0
11tekbencilik0
11canla başla0
11var gücüyle0
11bulundurmak0
11varsayılmak0
11yaratıcılık0
   
12ölümlü dünya0
12amma velakin0
12bağıntılılık0
12mevcut olmak0
   
13tanrı vergisi0
13şeker pancarı0
13varlık bilimi0
13varlık sebebi0
   
14var kuvvetiyle0
   
15doğal ayıklanma0
15gölge olaycılık0
   
16bireyselleştirme0
   
17üretim ilişkileri0
   
19kendiliğinden üreme0
   
20karşıdakiniinandırır0
   
36az el aş kotarır , çok el iş kotarır0