yaratmak [sıfat] - Nedir?

  1. Allah, olmayan bir şeyi var etmek
    • "(Allah, mutlaka dünyayı kullarına sevdirmek için baharı yaratmış olacaktı!)" (Ö. Seyfettin)
  2. [mecaz] Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak
    • "(Bir cazibe yaratmak için ne yapmalı diye düşünüyorduk.)" (F. R. Atay)
  3. [mecaz] Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak.yaratmak - Eş Anlamlısı  :