Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: tatil

Cevapları Tanım bulmaca
   
5tatilDinlence
5tatilEğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre.tatil [sıfat] - Nedir?

  1. Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme.
  2. Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem.
  3. Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre
    • "(Beni tatili geçirmek üzere evlerine davet ettiler.)" (S. F. Abasıyanık)tatil - Eş Anlamlısı  :