Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: mizansen

Cevapları Tanım bulmaca
   
8mizansenBir şeyi, bir durumu olduğundan farklı göstermek amacıyla hazırlanan düzen
8mizansenBir Şeyi, Bir Durumu Olduğundan Farklı Göstermek Amacıyla Hazırlanan Düzen, Düzenti
8mizansenSahne düzeni
8mizansenYönetmenin bir oyunu sahneye koyma çalışmalarının tümü
8mizansenTiyatroda sahnedeki görsel düzen
8mizansenSinemada herhangi bir olayın sahnelenmesi
8mizansenBir eserin sahneye göre düzenlenip yorumlanmasımizansen [sıfat] - Nedir?

  1. Yönetmenin oyuncuları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma.
  2. [mecaz] Bir şeyi, bir durumu olduğundan değişik göstermek amacıyla hazırlanan düzen
    • "(Bu bir mizansendi, inceden inceye düzenlenmiş bir sahne.)" (T. Buğra)mizansen - Eş Anlamlısı  :