Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: kasideci

Cevapları Tanım bulmaca
   
8kasideciBirine Yaranmak Amacıyla Aşırıövgüde Bulunan Kimsekasideci [sıfat] - Nedir?

  1. Kaside yazan şair.
  2. [mecaz] Birine yaranmak amacıyla aşırı övgüde bulunan kimse.