Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: kasideci


Cevapları Tanım bulmaca
   
8kasideciBirine Yaranmak Amacıyla Aşırıövgüde Bulunan Kimse

kasideci [sıfat] - Nedir?

  1. Kaside yazan şair.
  2. [mecaz] Birine yaranmak amacıyla aşırı övgüde bulunan kimse.