Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: karakter

Cevapları Tanım bulmaca
   
8karakterBir edebiyat yapıtında duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
8karakterMizaç
8karakterSeciye
8karakterBir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
8karakterBilgisayarda harf, sayı ve işaretlerden her biri
8karakterDizi, film veya oyundaki her bir kişi
8karakterMizaç, huy, kişilik
8karakterBu geliştikçe insan olgunlaşırkarakter [sıfat] - Nedir?

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
  • "(Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır.)" (R. H. Karay)
 4. Üstün, manevi özellik
  • "(Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.)" (A. Gündüz)
 5. Basımda harf türü.
 6. [edebiyat] Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. [felsefe] Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.karakter - Eş Anlamlısı  :