Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: etkin

Cevapları Tanım bulmaca
   
5etkinAktif
5etkinFaal
5etkinFaal, aktif, dinamik.
5etkinDinamik
5etkinAktif bulmaca cevabıetkin [sıfat] - Nedir?

  1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
  2. [felsefe] Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
  3. [kimya] Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).etkin - Eş Anlamlısı  :