Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: balaban

Cevapları Tanım bulmaca
   
7balabanAtmaca, doğan
7balabanAtmaca, doğan gibi yırtıcı kuşlara kimi bölgelerde verilen ad
7balabanBalıkçılarla akraba ama onlardan daha tıknaz on iki tür bataklık kuşunun ortak adı
7balabanBataklıklarda yaşayan iri bir kuş
7balabanBir cins doğan
7balabanBüyük davul tokmağı
7balabanEskiden Selanik’te dokunan mavi renkli bir tür çuhaya ve bu çuhadan yapılan
7balabanYırtıcı bir kuş
7balabanZumaya benzer bir Türk halk çalgısı
7balabanZurnaya benzer bir halk çalgısı
7balabanEskişehir'e özgü, yoğurtlu kebap türü
7balabanAzerbaycan türkülerinde çalınan ney benzeri çalgı
7balabanYırtıcı bir kuş, genelde bataklıkta yaşar
7balabanHalk ağzında iri, büyükbalaban [sıfat] - Nedir?

  1. İri, büyük.
  2. [eskimiş] Şişman, gürbüz (kimse, çocuk).
  3. [eskimiş] Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş
    • "(Yavru balaban bakışlı.)" (Karacaoğlan)
  4. [Öğrenci Hayatı,931,1] İri, gürbüz insan; halk dilinde yırtıcı kuşbalaban - Eş Anlamlısı  :