Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: eleştiri

Cevapları Tanım bulmaca
   
8eleştiriBir yazının ya da sanat yapıtını her yönüyle inceleyip açıklayan yazı türü
8eleştiriBir Yazının Ya Da Sanat Yapıtını Her Yönüyle İnceleyip Açıklayan Yazı Türü , Yargılama
8eleştiriBir sanat eserinin kritiğini yapan yazı
8eleştiriBir kişinin doğru ve yanlış yönlerini tenkit etme
8eleştiriTenkit
8eleştiriBir kişinin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmeeleştiri [sıfat] - Nedir?

  1. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit
    • "(Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce, hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı.)" (T. Buğra)
  2. [edebiyat] Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
  3. [felsefe] Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama
    • "(Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz.)" (H. Taner)eleştiri - Eş Anlamlısı  :