baskı [sıfat] - Nedir?

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
  • "(Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı.)" (A. Ş. Hisar)
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
  • "(Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık.)" (N. Cumalı)
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. [psikoloji] Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. [spor] Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.baskı - Eş Anlamlısı  :