bağışlamak [sıfat] - Nedir?

  1. Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek.
  2. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
    • "(Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu.)" (F. R. Atay)
  3. Görevden çekmek, almak.
  4. Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" anlamlarında kullanılan bir söz.bağışlamak - Eş Anlamlısı  :