Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: alt kurul

Cevapları Tanım bulmaca
   
9alt kurulEncümenalt kurul [sıfat] - Nedir?

  1. Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, komite.
  2. Meclis veya herhangi bir kurultayda bazı konuları inceleyerek varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, milletvekilleri arasından oluşturulan yardımcı kurul, yarkurul, encümen, komisyon, komite.