Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: alt kurul


Cevapları Tanım bulmaca
   
9alt kurulEncümen

alt kurul [sıfat] - Nedir?

  1. Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, komite.
  2. Meclis veya herhangi bir kurultayda bazı konuları inceleyerek varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, milletvekilleri arasından oluşturulan yardımcı kurul, yarkurul, encümen, komisyon, komite.