akın [sıfat] - Nedir?

  1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
    • "(Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın
    • "(Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!)" (Y. K. Beyatlı)
  3. [spor] Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.
  4. [spor] Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.akın - Eş Anlamlısı  :