Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Yb olan kimyasal element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
5flüor2
5argon5
   
6sezyum2
6renyum3
6talyum2
6lantan2
6kükürt9
6galyum4
6tellür3
6fosfor9
6kobalt9
6karbon7
   
7astatin4
7uranyum6
7arsenik10
   
8hafniyum2
8hassiyum2
8niyobyum2
8polonyum2
8fermiyum3
8kalsiyum10
8rubidyum0
8selenyum5
8vanadyum3
   
9moskovyum1
9teknesyum2
9evropiyum3
9zirkonyum5
9fransiyum2
9magnezyum10
9iterbiyum1
   
10gadolinyum2