Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Te olan kimyasal element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
5argon5
5flüor2
   
6tellür3
6lantan1
6karbon7
6sezyum1
6renyum3
6fosfor8
6kükürt8
   
7astatin4
7uranyum6
7arsenik8
   
8hafniyum2
8rubidyum0
8selenyum4
8hassiyum2
8fermiyum3
8vanadyum3
   
9zirkonyum5
9magnezyum8
9teknesyum2
9fransiyum2
9evropiyum2
   
10gadolinyum2