Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Np olan radyoaktif element

Cevapları Tanım bulmaca
   
5radon2
   
6toryum1
6radyum3
   
7uranyum6
7küriyum1
7iridyum2
   
8polonyum1
8aktinyum1
8nobelyum4
   
9plütonyum2
9fransiyum2
9neptünyum3
9amerikyum2
9teknetyum0
   
12kaliforniyum0
12protaktinyum0