Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Nh olan kimyasal bir element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
5argon5
   
6tellür3
6renyum3
6talyum2
6lantan2
6sezyum2
6galyum4
6baryum4
6kükürt9
6kobalt10
6fosfor10
   
7uranyum6
7arsenik10
   
8kalsiyum12
8hassiyum2
8vanadyum4
8selenyum5
8aktinyum2
8potasyum7
8hafniyum2
8niyobyum3
   
9nihoniyum1
9iterbiyum1
9zirkonyum5
9magnezyum10
9evropiyum3
9teknesyum3
   
10gadolinyum2

Buy & sell Crypto in minutes