Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Nb olan kimyasal element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
5argon5
5flüor2
   
6renyum3
6lantan2
6sezyum2
6talyum2
6galyum4
6tellür3
6kükürt9
6fosfor9
6kobalt10
6karbon8
   
7astatin4
7arsenik10
7uranyum6
   
8hafniyum2
8selenyum5
8hassiyum2
8rubidyum0
8vanadyum4
8polonyum2
8fermiyum3
8kalsiyum11
8niyobyum2
   
9moskovyum1
9iterbiyum1
9fransiyum2
9zirkonyum5
9magnezyum10
9evropiyum3
9teknesyum3
   
10gadolinyum2