Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi Mc olan kimyasal element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
5argon5
5flüor2
   
6karbon7
6sezyum1
6lantan2
6tellür3
6renyum3
6kükürt8
6kobalt8
6fosfor8
   
7uranyum6
7astatin4
7arsenik8
   
8hassiyum2
8rubidyum0
8hafniyum2
8selenyum4
8polonyum2
8fermiyum3
8vanadyum3
   
9magnezyum8
9moskovyum1
9zirkonyum5
9fransiyum2
9teknesyum2
9evropiyum2
   
10gadolinyum2