Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "Na" olan, deniz tuzunda bulunan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon13
6sodyum12
   
7oksijen24
   
8hidrojen21
8kalsiyum17