Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "He" olan, 2 numaralı element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6kükürt11
6fosfor15
6helyum16
6kobalt11
6sodyum12
6karbon13
   
7oksijen24
   
8kalsiyum17
8hidrojen21