Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "He" olan, 2 numaralı element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6sodyum12
6karbon13
6kükürt11
6helyum16
6kobalt11
   
7oksijen23
   
8hidrojen20
8kalsiyum17