Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "Bi" olan, adında bir zamir geçen element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon13
6kükürt11
6fosfor15
6sodyum12
   
7oksijen24
   
8hidrojen21
8kalsiyum17