Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "Bi" olan, adında bir zamir geçen element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon13
6kükürt11
6sodyum12
   
7oksijen23
   
8kalsiyum17
8hidrojen20