Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Simgesi "Al" olan, beyaz renkli bir element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon12
6sodyum12
   
7oksijen23
   
8kalsiyum16
8hidrojen20