Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Sembolü Ta olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
3bor12
   
4iyot8
4flor5
4neon7
4azot14
4krom4
   
5nikel6
   
6sodyum12
6baryum4
6fosfor15
6seryum3
6rodyum3
6tulyum2
6karbon13
6lityum11
6lantan3
6galyum5
6tantal7
6kurşun21
6kobalt11
6platin11
6sezyum3
6helyum16
6kükürt11
6talyum2
6mangan3
6toryum3
   
7antimon5
7küriyum3
7iridyum2
7erbiyum2
7oksijen24
7astatin5
7kripton9
7uranyum6
7itriyum7
7volfram2
7indiyum1
7arsenik12
   
8lutesyum2
8rutenyum3
8holmiyum1
8polonyum2
8hassiyum2
8hafniyum2
8molibden3
8dubniyum4
8fermiyum3
8titanyum8
8silisyum8
8potasyum8
8nobelyum6
8vanadyum5
8kalsiyum17
8selenyum6
8berilyum6
8kadmiyum3
8niyobyum3
   
9praseodim1
9magnezyum10
9alüminyum12
9evropiyum3
9teknesyum3
9zirkonyum5