Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Sembolü Ta olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
3bor12
   
4krom4
4iyot8
4neon7
4azot14
4flor5
   
5nikel6
   
6baryum4
6helyum15
6tantal6
6rodyum3
6sezyum3
6toryum3
6seryum3
6lantan2
6tulyum2
6kobalt11
6talyum2
6fosfor14
6galyum5
6kükürt10
6sodyum12
6lityum10
6kurşun20
6platin11
   
7küriyum3
7iridyum2
7volfram2
7itriyum7
7uranyum6
7arsenik11
7antimon5
7kripton9
7astatin5
7erbiyum2
7indiyum1
   
8lutesyum2
8molibden3
8rutenyum3
8dubniyum4
8holmiyum1
8polonyum2
8hassiyum2
8hafniyum2
8kadmiyum3
8berilyum6
8silisyum8
8potasyum8
8nobelyum6
8titanyum8
8niyobyum3
8vanadyum4
8kalsiyum16
8selenyum6
8fermiyum3
   
9praseodim1
9magnezyum10
9teknesyum3
9evropiyum3
9zirkonyum5
9alüminyum12