Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Sembolü O olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
3bor12
   
4azot14
4iyot8
4neon7
4flor5
4krom4
   
5nikel6
   
6helyum15
6rodyum3
6seryum3
6toryum3
6tantal6
6sezyum3
6baryum4
6kurşun20
6galyum5
6fosfor14
6kükürt10
6talyum2
6platin11
6kobalt11
6lantan2
6lityum10
6tulyum2
6sodyum12
   
7indiyum1
7volfram2
7erbiyum2
7antimon5
7küriyum3
7iridyum2
7astatin5
7itriyum7
7kripton9
7uranyum6
7arsenik11
7oksijen23
   
8hafniyum2
8nobelyum6
8molibden3
8hassiyum2
8polonyum2
8lutesyum2
8dubniyum4
8holmiyum1
8titanyum8
8potasyum8
8rutenyum3
8niyobyum3
8berilyum6
8vanadyum4
8selenyum6
8kadmiyum3
8fermiyum3
8silisyum8
8kalsiyum16
   
9praseodim1
9magnezyum10
9alüminyum12
9zirkonyum5
9teknesyum3
9evropiyum3