Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Plaka kodu 80 olan il

Cevapları Tanım bulmaca
   
2al23
   
3sol4
   
6lübnan5
6ruanda5
6artvin7
   
7tunceli4
7ardahan8
   
8kırk üç1
8erzincan6
8osmaniye6
   
9kastamonu10
   
10kırk dört1
10elli dört1
10altmış üç1
10sıfır iki1
10otuz altı1
10elli yedi1
   
11yirmi altı3
11elli dokuz1
11yetmiş iki1
11altmış beş1