Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Periyodik tablodaki 3. element, simgesi "Na"dır

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon12
6sodyum12
   
8hidrojen20