Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Periyodik tabloda simgesi Mn olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon13
6kurşun21
6rodyum3
6helyum16
6fosfor14
6mangan3
6sodyum12
   
7itriyum7
7kripton9
   
8selenyum6
8nobelyum6
8titanyum8
8kalsiyum17
   
9magnezyum10