Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Kimyasal sembolü Ga olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6kükürt8
6galyum4
6lantan2
6fosfor9
   
7arsenik9
7uranyum6
   
8hassiyum2
8polonyum2
8selenyum4
8hafniyum2
8fermiyum3
8kalsiyum10
8vanadyum3
   
9zirkonyum5
9magnezyum9
9teknesyum2
9evropiyum2