Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Isırgan, .... biter

Cevapları Tanım bulmaca
   
5çocuk1
   
6başlar4
   
7andımız1
   
8ödemekle1
8ata ata1
8ocağında1
   
9deliğinin1
   
10yanık yer1
10mutlu son3
   
34ağılda oğlak doğsa ovada otu biter0
   
42ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter0

Buy & sell Crypto in minutes