Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Darılmak


Cevapları Tanım bulmaca
   
6küsmek0
   
7alınmak0
7kakımak0
7cirtmak3
7darılma0
   
8paylamak0
8incinmek1
8küsüşmek0
8kırılmak1
8gücenmek1
   
9içerlemek1
9azarlamak1
   
11gönüllenmek0
   
12gönül koymak0
   
15yüzüne bakmamak0