Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Darılmak

Cevapları Tanım bulmaca
   
6teznie1
6küsmek0
   
7alınmak1
7darılma0
7cirtmak3
7kakımak0
   
8incinmek2
8küsüşmek0
8gücenmek1
8kırılmak1
8paylamak1
   
9içerlemek3
9azarlamak1
   
11gönüllenmek0
   
12gönül koymak0
   
15yüzüne bakmamak0