Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Bu elementin atom numarası 85, sembolü At'dir

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
6kükürt9
6platin9
6fosfor10
6lityum8
6sodyum8
   
7arsenik10
7kripton7
   
8vanadyum4
8kalsiyum12
8titanyum8

Buy & sell Crypto in minutes