Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Bu elementin atom numarası 58, sembolü Ce'dir

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
6kurşun9
6helyum8
6sodyum6
6platin8
6fosfor8
6kükürt8
   
7kripton6
7arsenik8
   
8kalsiyum9
8vanadyum3