Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Bu elementin atom numarası 55, sembolü Cs'dir

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
6platin9
6kükürt9
6lityum7
6sodyum8
6fosfor9
   
7arsenik10
7kripton7
   
8vanadyum4
8kalsiyum11