Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Bu elementin atom numarası 39, sembolü Y'dir

Cevapları Tanım bulmaca
   
4azot9
   
6kurşun10
6helyum9
6sodyum6
6platin8
6fosfor8
6kükürt8
   
7kripton6
7arsenik8
   
8kalsiyum9
8vanadyum3