Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Bir Alman'ın bulduğu, simgesi "Ge" olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
6karbon13
6kükürt11
6fosfor15
6sodyum12
   
7oksijen24
   
8hidrojen21
8kalsiyum17