Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Azot

Cevapları Tanım bulmaca
   
1n3
   
2az11
   
3azo2
   
4nitr1
   
5rengi0
5guano1
   
6azotlu0
6kokusu1
   
7siyanür5
7albümin7
7tiyazol1
7azotemi2
7amonyak12
7azotore4
7hahnyum0
   
8nitrojen6
8dubniyum4
8nepentes1
8hidrojen21
8yıldırım15
   
9doğal gaz0
9siyanojen1
   
10heterotrof3
10hemoglobin3
10özbeslenen0
   
11nitrik asit0
11öz beslenme0