Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Atom numarası 3 ve sembolü Li olan element

Cevapları Tanım bulmaca
   
4flor2
   
6galyum4
6rodyum3
6seryum2
6kurşun10
6lantan2
6sodyum7
6helyum9
6lityum7
6fosfor9
6kükürt8
6platin9
6baryum3
   
7indiyum1
7antimon5
7erbiyum2
7kripton7
7uranyum6
7arsenik9
7iridyum2
7itriyum6
   
8hassiyum2
8hafniyum2
8kadmiyum2
8fermiyum3
8dubniyum4
8selenyum4
8polonyum2
8molibden2
8nobelyum4
8potasyum5
8titanyum6
8silisyum8
8vanadyum3
8berilyum4
8holmiyum1
8rutenyum3
8kalsiyum10
8niyobyum1
   
9alüminyum9
9magnezyum9
9zirkonyum5
9evropiyum2
9praseodim1