Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Aslında


Cevapları Tanım bulmaca
   
4data2
   
5zaten2
   
6dıştan0
6an-asl1
6özünlü0
   
7dışınlı0
   
8bir kere0
8gerçekte0
   
9iç türeme0
   
11türeme ünlü0
   
12haddizatında0
12ses türemesi0
12türeme ünsüz0
   
14ünlü kısalması0
   
15ön ses türemesi0