Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Adı eğlence yeri içeren element, simgesi "Ba"dır

Cevapları Tanım bulmaca
   
6sodyum12
6karbon12
   
7oksijen23
   
8kalsiyum16
8hidrojen20