Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Adı eğlence yeri içeren element, simgesi "Ba"dır

Cevapları Tanım bulmaca
   
6sodyum12
6karbon13
6fosfor15
6kükürt11
   
7oksijen24
   
8hidrojen21
8kalsiyum17