Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: .... oturmak, bir yere ilişmek anlamında deyim

Cevapları Tanım bulmaca
   
6eğreti3