Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: çevirmek

Cevapları Tanım bulmaca
   
8çevirmekBir şeyi döndürmek; Başka bir dile tercüme etmek
8çevirmekGeri ...; Teklifi reddetmek, kabul etmemek
8çevirmekBir metni başka bir dile aktarmak, tercüme etmek
8çevirmekTuşsuz ev telefonları varken aramak manasındaydı
8çevirmekMecazen ilgisini kesmek, sırtını dönmek, yüz ....çevirmek [sıfat] - Nedir?

 1. Bir şeyin yönünü değiştirmek
  • "(Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.)" (Y. Z. Ortaç)
 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
  • "(Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.)" (Ö. Seyfettin)
 3. Döndürerek hareket ettirmek
  • "(Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.)" (S. F. Abasıyanık)
 4. Yönetmek, idare etmek
  • "(Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.)" (H. Taner)
 5. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek.
 6. Geri göndermek.
 7. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.
 8. Çevrilemek, tevil etmek.
 9. Çeviri yapmak
  • "(Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş.)" (M. Ş. Esendal)
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)] Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak.
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek.
 12. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir durumdan başka duruma geçmek.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Kâğıt oyunu oynamak.
 14. [mecaz] Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak
  • "(Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir.)" (Atatürk)
 15. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil), mecaz] Kötü bir duruma getirmek.çevirmek - Eş Anlamlısı  :