Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Yerleşme
Cevapları Tanım bulmaca
   
3köy0
3kom10
3oba7
   
4vaha1
4eviy1
4jens1
4park2
   
5iskân2
5azara1
5kraal6
5höyük1
5divan3
   
6astyra1
6burgaz2
6myndos1
   
7hattuşa2
7panayır0
7teessüs1
7habitat2
   
8tavattun0
8yerleşim0
8takarrür1
8istikrar2
   
9muhaceret1
   
11yarimburgaz1
11yerleşilmek0
11kanlidivane1
   
16şehir coğrafyası0