Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Yerleşme


Cevapları Tanım bulmaca
   
3köy0
3oba7
3kom10
   
4park2
4vaha1
4jens1
4eviy1
   
5iskân3
5kraal6
5höyük1
5azara1
5divan3
   
6myndos1
6astyra1
6burgaz2
   
7hattuşa2
7panayır1
7teessüs1
7habitat3
   
8tavattun0
8yerleşim0
8takarrür1
8istikrar3
   
9muhaceret1
   
11kanlidivane1
11yarimburgaz1
11yerleşilmek0
   
16şehir coğrafyası0