Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Yansı
Cevapları Tanım bulmaca
   
4ayna5
4akis9
   
5tepke0
5tepki1
   
6inikâs5
   
7refleks2
   
10yansılamak0