Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Yansı


Cevapları Tanım bulmaca
   
4ayna6
4akis9
   
5tepki1
5tepke0
   
6inikâs5
   
7refleks3
   
10yansılamak0