Bulmaca Sözlüğü ve Cevapları: Testi


Cevapları Tanım bulmaca
   
3cop2
   
4amfi2
4enez4
4tiki5
4cübb1
   
5senek3
5ilbik1
5enezi1
5depme2
5düdek2
5eliza2
5dülek1
5emzik4
5sifal2
5elisa2
5cerme2
5boduç7
5amfor2
5bocut3
5boyun1
   
6galata2
6tuhran1
6turfan2
6kilkil1
6fahhar2
6karabe1
6dehane1
6hydria2
6gargar1
6bardak5
6amfora6
6çapçak4
6kulplu1
6dikmek0
6çapika1
   
7mişvare2
7likliki1
7lekitos1
7kumkuma1
7kanavaz1
7lilliki1
7kaynama2
7sifalet1
7girgiri1
7güdülek1
7kaharna1
7testici0
   
8çömlekçi0
8gulugule1
8oinokhoe1
8bodurcuk1
8dodurcuk2
   
9alkarazza1
   
10testicilik0
   
11çömlekçilik0
   
37suyu getiren de bir, testiyi kıran da0